Gong - Sound - Mantra
SOUND / LJUD
Allt som finns är energi som vibrerar på olika frekvenser. Så även ljud. När vi använder musik, instrument eller våra röster kan vibrationerna tas upp av kroppen och påverka vår frekvens. Du kanske har varit på konsert och känt basen tydligt vibrera i din kropp. Jag använder ljud med välgörande frekvenser som aktiverar flödet av Prana/livskraft, renar energikanalerna/nadis/meridianer, ökar cirkulationen och som på så sätt kan avlägsna spänningar och blockeringar.

På detta sätt kan ljud bidra till att vi balanseras fysiskt, mentalt och känslomässigt samt höja vårt medvetande. Man kan säga att vibrationerna/frekvenserna från välgörande ljud kan stämma oss som när vi stämmer ett instrument så att balans och harmoni kan uppstå. Effekten av sound kan effektiviseras genom vår intention.

Jag använder ljud i form av Gong, andra instrument, inspelad musik/frekvenser och vi använder våra röster tillsammans genom att tona eller sjunga mantran. Nedan kan du läsa mer om dessa olika välgörande ljudkällor.

Gong
En Gong är ett instrument (gonggong) som kan användas i terapeutiskt syfte. När jag spelar på en Gong skapas ljudvibrationer som går in i kroppen via dermatomer som är nervområden i huden. Våra fysiska kroppar består till stor utsträckning av vätska och vätska är känsligt för att fånga upp vibrationer. På så sätt kan vibrationerna gå in och vibrera cellerna i vår kropp. Energimässigt ökar Gongens vibrationer cirkulationen av energi/livskraft/prana och kan på så sätt hjälpa oss att släppa djupt liggande spänningar och blockeringar i såväl vår fysiska kropp som känslomässigt och mentalt. Gongen stimulerar vårt nervsystem och kan lära nervsystemet att lättare växla ned till lugn och ro (parasympatiska nervsystemet) efter ett stresspåslag (sympatiska nervsystemet).

Gongens ljud vibrerar längre tid än andra instrument (40 år om man inte stoppar den visar undersökning enligt Mehtab Benton) och Gongen ljuder med ett stort antal övertoner med många olika välgörande frekvenser och har därför stor potential att "stämma" oss. Gongens vibrationer är effektiv mot ett rastlöst sinne och hjälper till att stilla tankarna. Hjärnan har svårt att kategorisera och hantera alla övertoner som skapas av Gongen och kan komma i ett läge där den "stänger av" och då hamnar vi i ett meditativt tillstånd där kroppen är totalt avslappnad och sinnet klart och stilla.

Upplevelse av Gong
Gongen kan upplevas på olika sätt vid olika tillfällen och av olika personer. Du kan ha en upplevelse av fysisk eller känslomässig art under gongbadet eller efteråt. Du kan uppleva djup avslappning och somna, försvinna iväg mentalt och uppleva ett meditativt tillstånd. Du kan uppleva att ljudet av Gongen försvinner eller att ljudet är påträngande. Det finns inget "rätt" eller "fel", din egen upplevelse är unik och du kan vara trygg i att du får den upplevelse som passar dig bäst där du befinner dig vid en viss tidpunkt.

Under kortare stunder kan Gongens ljud upplevas som påfrestande, särskilt när du är ovan vid att lyssna till Gong. Det kan vara skönt att veta att det är helt normalt, inte farligt på något sätt och att det intensiva ljudet lugnar ner sig om en liten stund. Anledningen till att den här upplevelsen kan uppstå är att den som spelar Gong ibland spelar intensivare under korta stunder. Då kan ditt sympatiska nervsystem (stress) triggas igång för en liten stund för att sedan växla ned till parasympatiska lugn- och rosystemet igen. Då får vi den effekt som nämndes ovan att du utvecklar din förmåga att snabbt växla ner till parasympaticus/lugn efter stresspåslag/sympaticus i vardagen.

Stress är en del av livet och inte bara av ondo utan behövs exempelvis för att vi ska kunna agera snabbt när så krävs. Det som vi kan behöva undvika är "onödig" stress och att fastna i ett konstant stresspåslag. Att fastna i ett mer eller mindre konstant stresspåslag där vi inte riktigt lyckas varva ned är vanligt i vårt samhälle idag och är mycket utmanande för vår hälsa på en rad olika sätt. Här kan alltså Gongen, liksom yogan, vara till hjälp för att motverka detta.

Andra positiva effekter av de här stunderna med intensivt spelande är att du kan släppa djupare blockeringar och öva upp din förmåga att vara i det som är, utan att värdera, vilket du har stor nytta av i livet. Om den här upplevelsen uppstår där du tycker att Gongens ljud är utmanande så fokusera på att andas långa djupa andetag, ha intentionen att släppa taget om ditt eventuella motstånd mot situationen/ljudet och tillåt Gongens vibrationer att skölja genom dig. Du kan också använda öronproppar och samtidigt ta del av Gongens effekter. Ett fåtal personer kan i början uppleva Gongens ljud som lite utmanande även när den spelas lugnt och med relativt låg volym.

Med detta sagt så tycker de flesta mycket om Gongens vibrationer och känner av de välgörande effekterna. Min Gong-lärare Mehtab Benton har sagt att 7% inte gillar Gong. Det kan not stämma ganska bra. De flesta som tycker Gongens ljud är utmanande till en början vänjer sig efter en tid och upplever avslappning och andra välgörande effekter. Faktum är att många blir så förtjusta i Gongen att det blir höjdpunkten på yogapasset.

Gong-vila & Gongbad
Jag spelar Gong under den långa vilan på 5-20 minuter under alla yogapass och vid längre Gongbad. Gongbad brukar jag ha 1,5 timma och då jag spelar Gong under 45 minuter och använder även andra instrument. Vid Gongspel under vila och vid Gongbad ligger du bekvämt på yogamattan och slappnar av medan jag spelar. Gongen gör gott utan att du behöver prestera något alls.

Andra instrument
Olika instrument kan ha olika effekter och effekterna kan variera beroende på hur instrumenten spelas.

Klangskålar anses inom tibetansk buddism kunna speeda upp den andliga utvecklingen. Varje skål sägs producera ljudet/frekvensen av "urljudet" ”Om” och därmed få oss att tona in oss till den frekvensen.

Shrutibox är ett instrument som fungerar som en blåsbälg eller ett dragspel. Ljud skapas genom luftens rörelse genom instrumentet. "Shruti" betyder revelation - med betydelsen avslöjande, att lyfta bort slöjorna. Att lyfta bort slöjorna kan relateras till vår möjlighet att se bortom illusionerna och uppleva det sanna varandet eller vår egen sanna essens.

Shrutibox används med fördel som drönare (bakgrundsljud), gärna tillsammans med röst, gitarr, flöjt och klarinett. Shrutiboxen är ett utmärkt stöd för att utveckla sin egen röst. Shrutiboxen bidrar med energi och fyllighet. På shrutiboxen lägger vi ackord (minst två toner) som skapar harmonier. Olika kombinationer av toner, exempelvis en ters eller kvart, skapar olika effekter på oss. Harmonier anses var transformerande och höja vårt medvetande.

Den shrutibox som jag har är av högsta kvalitet, utvecklad av Stefan Cartwright på Shrutibox Company i England. Shrutiboxen är vanligtvis stämd i 440 hz men jag har fått min omstämd till 432 hz som är särskild välgörande. Resonansen från shrutiboxens harmoniska sound upplevs framför allt i huvud och bröst.

Tinshas/tibetanska klockor är speciella klockor som består av små cymbaler som slås mot varandra. De båda cymbalerna skapar något olika ljud av vilka hjärnan skapar upplevelsen av ett tredje ljud. Detta fenomen kallas för "binaural beats" och anses vara ljud som är särskilt välgörande för oss. Ljudet av Tinshas bidrar med avslappning, fokus, klarhet och renande. Tinshas används inom Feng Shui för att rena ett rum och inom yoga och meditation, exempelvis inför meditation. Det finns tre sätt att slå klockorna/cymbalerna mot varandra.

Rainstick är ett rör som låter likt regn när man vrider på det och ger utifrån det en speciell rasslande upplevelse. Den kan också användas som en skallra.

Trumma är ett fantastiskt instrument som använts sedan urminnes tider för att påverka oss på olika sätt. Effekten av trumman beror på hur vi spelar. En lugn fast takt kan exempelvis vara grundande och lugnande och en snabbare takt kan öka blodflödet.

Rasselinstrument så som maracas och äggmaracas är renande instrument som har förmåga att skaka loss energi/frigöra energi som fastnat och stagnerat.

Rör med Solfeggiofrekvens 528 hz som kallas "mirakelfrekvensen" och anses mycket läkande och sägs till och med reparera DNA. Solfeggio sägs ha skapats av en munk på 1000-talet. Frekvensen består av 6 toner där varje ton har sin specifika balanserande effekt. Freknenserna sägs stämma oss till våra ursprungliga frekvenser. Frekvenserna glömdes så småningom bort och återupptäcktes igen under 1970-talet. Gregoriansk sång utgörs av Solfeggiofrekvenser.

Ljudande med rösten & sång
Att humma, tona och använda mantran sägs öka kväveoxidhalten. Kväveoxiden är en gas som har hälsoeffekter för immunförsvar, nervsystem, uthållighet och blodcirkulation. När vi ljudar med rösten stimulerar vibrationerna vagusnerven som omsluter våra inre organ så att de får en inre massage. Vagusnerven aktiverar det parasympatiska nervsystemet/lugn- och rosystemet och hjälper oss på så sätt att slappna av. Avslappning är en förutsättning för all läkning.

Genom att humma och sjunga stärker vi vagusnervens tonus och höjer vår vibrationsfrekvens. Tänk på när du tonar in till ett yogapass med händerna ihop framför hjärtat och tummarna mot bröstbenet, där du tydligt kan känna vibrationerna fortplanta sig i ditt bröst. Exempel på hur vi kan använda rösten i ett yogapass är genom att sjunga ett mantra eller tona en vokal som korresponderar med ett specifikt chakra.

En melodi sjungen eller spelad på ett instrument kan bidra med avslappning som minskar emotionell och mental stress och upplevelsen av smärta. Tänk på effekten som kan bli av en vaggsång på ett litet barn.

Mantra
”Man” kommer från ett ord som betyder ”sinne” och ”tra” kommer från ett ord som betyder ”våg”, ”beskydda” eller ”något som förflyttar”, alltså något som påverkar vårt sinne. Mantran är ljud som vibrerar på välgörande frekvenser och som därför kan ”stämma” oss så att vi börjar vibrera på samma frekvens som mantrat, ungefär som när vi stämmer ett instrument. Olika mantran är "programmerade" med olika effekter. Det finns mantran för exempelvis beskydd, vägledning, frid, fred, välgång, intuition osv. Det har ingen betydelse för effekten om vi vet innebörden i de exakta orden vi använder. Däremot kan vi alltid förstärka effekten genom att medvetet sätta intentionen i ett mantra. Mantran kan delvis jämföras med affirmationer (positiva budskap som vi matar vårt undermedvetna med) men har betydligt fler effekter än så:

När vi fokuserar på ett mantra får inte hjärnans "tjatter" så mycket utrymme vilket gör att vi kan få vila från tankebruset och bli mer uppmärksamma på vår inre röst och närvaro. Mantran kan vara på olika språk. Inom yogan generellt är det vanligast med sanskrit och inom kundaliniyoga och medicinsk yoga är det vanligast med mantran på gurmukh (ett skriftspråk som härstammar från sanskrit  och kommer från provinsen Punjab i norra Indien). Mantran kan också vara på svenska, engelska och andra språk.

När vi upprepar mantran gör vi det med en återkommande rytm. Repetition och rytm är något som påverkar oss människor. Tänk till exempel på naturens rytm med årstiderna, hjärtrytmen i vår kropp, rytmen när vi vaggar ett barn till sömns. All rörelse i universum kommer ur rytm. När kroppen kommit ur balans kan en stadig rytm återge balans.  

När vi uttalar mantran så stimuleras akupressurpunkter i munnen som i sin tur stimulerar meridianerna (energikanalerna) och processer i hjärnan. Hypotalamus och hypofysen som är viktiga körtlar aktiveras och skickar signaler i kroppen som påverkar oss såväl fysiskt som mentalt och känslomässigt.

De flesta av oss är mer eller mindre styrda av våra sinnen och våra tankar och dessa är inte alltid våra bästa vänner. Genom mantran har vi en metod för att ta befälet över vårt sinne istället för att låta oss styras av sinnet, egot och rädslor. På det sättet kan man se mantran som befriare som hjälper oss att uppleva mer av vårt sanna jag och som stödjer oss i att höja vårt medvetande och utvecklingen på jorden. 


Vad upplevde du under/efter Gongbadet?

"Aldrig någonsin har jag fått uppleva en sådan fantastiskt fint gongspel som det jag fick möjligheten av att uppleva av finaste Pia! Har du inte anmält dig, ännu, gör det!! Vore synd att missa något så fint, hållet och alldeles speciellt fint pass eller/och gongspel som Pia håller i!"

"Tack för en väldigt vacker stund✨Du och dina Gongar är ren kärlek och Healing 💛"

"Enastående upplevelse som redan efter första gången hjälpt mig att slappna av på djupare nivå. Kan varmt rekommenderas!"


"Kraft och glädje för att vara här"

"Livsbejakande"

"Mental återställning"

"Hoppfull känsla"

"Djup och skön avslappning. Gongen försätter mig i en behaglig och harmonisk känsla av avslappning"

""Känner ett lugn inombords. Djupt avslappnad"

"Inga tankar, känslor. Bara översköljd av vibrationer. Skönt! Något större än en själv"

"Känslan av att drunkna i de höga ljuden av Gongen. Drunkna i positiv bemärkelse."

"Jätteskönt med de olika instrumenten - det blir olika sensationer i kroppen. Älskar det höga ljudet. De "finlemmade" instrumenten på slutet är vackra avslut och "kapslar in" allt som upplevts under hela Gongbadet. Jag färdades först med ett ljus som en stor ljus stark sol. Sedan färdades jag till min farmor och farfars gård och grönskan där."

"Tack för en underbar skön stund. Den var magisk."

"Mina händer fylldes med energi så dom lyftes. En fullständig avslappning"

"Kändes som massage på insidan"

"Skön pirrig känsla genom kroppen"

"Omfamnande"

"Lugn och trygg"

"Kärlek, styrka, mod"

"Mjuka vågor genom kroppen. Efter ca 10 min värker höger fot lite lätt. Vänster skulderblad har svårt att ligga emot golvet, är spänd. Får justera kroppen några gånger. Färdas i en känsla av att något väntar, en skön fantasifull känsla."

"Älskar gongljudet. Ju högre ju bättre. Renande och jordande"

"Harmoni och skön känsla. Pirrade i hela kroppen"

"Härligt gongbad med avslappning in i själen!"

"Mysig lokal och fantastisk erfarenhet. Har aldrig varit så avslappnad. Jag bokar direkt nästa tillfälle."

"Tack Pia! Kvällens pass med Gong är något jag kan rekommendera till alla som önskar en stund av ro och vila."

"Var på Gong bad hos Pia vilket är en alldeles underbar upplevelse. Rekommenderas varmt!"

"Avslappnande, rofyllt, ett lugn och en kontakt med sig själv."

"Fantastisk stund med Gong bad"