Kundaliniyoga & Medicinsk yoga

KUNDALINIYOGA & MEDICINSK YOGA
Kundaliniyoga är en dynamisk yogaform där vi använder oss av rörelser, andningsteknik och meditation. Vi stärker, lugnar och balanserar nervsystemet, det endokrina systemet (körtlar och hormoner), lymfsystemet, immunsystemet och energisystemet.

Cirkulationen ökar såväl fysiskt som energimässigt och kroppen blir mer rörlig och flexibel. Matsmältningen stimuleras och motståndskraften mot stress ökar. Vi centrerar oss och kommer mer i kontakt med oss själva, vår intuition och vår inre kraft. Detta ger förutsättningar för fysiskt, känslomässigt och mentalt välbefinnande och vitalitet. Övningarna är relativt enkla men kraftfulla.

Chakrasystemet spelar en betydande roll i den yogiska traditionen med dess energikanaler och energicentran. När vi stimulerar chakrana stärker vi och balanserar olika inre organ, hormonsystemet, nervsystemet och olika mentala och känslomässiga kvalitéer. De största chakrana/energicentren är belägna längs ryggraden där också de viktigaste energikanalerna går (Sushumna, Ida och Pingala). 

Medicinsk yoga grundar sig på Kundaliniyoga och brukar rikta sig till den som vill känna sig trygg med att yogapasset är ”mjukt” och ”lugnt” och man brukar undvika de mest krävande kundaliniyogapassen.  Jag har valt att inte skilja mellan Kundaliniyoga och Medicinsk yoga eftersom du själv enkelt reglerar tempo och intensitet i övningarna utifrån din förmåga och dagsform.  

Kundaliniyoga i den här formen kom till västvärlden i slutet av 1960-talet och det var uttalat att den skulle hjälpa oss att hantera det överflöd av stimuli och information som förväntades öka i samhället. Genom relativt enkla övningar som passar de flesta gavs tillgång till tekniker med kraftfulla effekter. Vem hade på 1960-talet kunna ana det överflöd av intryck som vi har idag genom Internet, sociala medier och högt tempo i arbetslivet.

Yogan hjälper oss att lyssna inåt på våra egna behov istället för att utelämna oss till enbart yttre information, förväntningar och föreställningar. Yogan hjälper oss att agera utifrån oss själva istället för att re-agera på yttre händelser. Yogan hjälper oss av vara mer närvarande och mindre dömande mot oss själva och andra.

Vi kan ha många olika syften med vårt yoga-utövande och jag skulle vilja lyfta perspektivet att det inte handlar om att "bli bättre på" att yoga utan att yogan är ett verktyg för att "bli bättre på" att leva.

Här kan du läsa mer om yogans effekter

Mantran för intoning och avslutning
I Kundaliniyoga / Medicinsk yoga startar vi yogapassen med att tona in med mantrat "Ong Namo Guru Dev Namo" tre gånger som betyder ungefär att vi bjuder in den oändliga visdomen och vår inre visdom. Mantrat blir en triggar till oss själva som markerar att yogapasset börjar och att vi riktar fokus inåt. Vi avslutar med mantrat "Sat Nam" som betyder sant namn eller sann identitet som markerar slutet på passet och påminner oss om vår sanna identitet bortom begränsande föreställningar.  


Tekniker 
 • Rörelser och kroppspositioner/asanas
 • Andningsteknik/pranayama
 • Kroppslås/bandhas
 • Handställningar/mudras
 • Ögonfokus/dhrishtis
 • Mantra
 • Meditation

Vanligt upplägg
 • Intoning med mantrat ”Ong Namo Guru Dev Namo” (jag hälsar den kreativa kraften och min inre visdom) 
 • Ev. uppvärmning
 • Själva yogapasset med olika rörelser och korta vilopauser 
 • Vila med Gong-spel 
 • Meditation / Mantrasång
 • Avslut med mantrat ”Sat Nam” (jag är sann/sanning är min identitet)


"Bästa återhämtningen och avkopplingen 🙏🏼❤️"

"Jag får livskvalite när jag går på yoga hos Pia. Jättebra!"

"Underbart, avslappnade, hälsosamt och välgörande för kropp och själ."

"Lugn miljö med en alltid ödmjuk Pia som tar emot. Fantastisk yoga som varvas med meditation och vila till gong. 🙏🏽"

"Härlig Yoga & underbart Gongspel"

"Kompetent ledare som skapar ett lugn. Avslappnande atmosfär. Genomtänkt pass - en tydlig helhet"

"Helt avslappnande och djupgående. Pia är så tydlig i sina instruktioner så det blir lätt och så bra."

"Välgörande, harmoniskt för kropp och själ."

  "Avslappnande Lugnande"

"Underbart!"  "Pia är lugn och trygg så det kan inte bli annat bra på varje yogapass. Litar fullt på henne. Miljön är mysig och inbjudande."  

"En härlig stund att låta sig vägledas in i kundaliniyogan och meditation. Avslutades med vila under vibrationerna från Gong"  

"Pia utövar sin yoga så bra och man blir avslappnad, får ny energi o ny start för själen."

 "Pia 💗 är så bra, hon får en verkligen att må bra i kropp och själ!🙏"


Önskar du ta del av Yoga & Gong online istället för eller som komplement till yoga i yogastudion?