SoundYoga

SOUNDYOGA 

Soundyogapassen har en struktur där vi först gör dynamiska övningar och sedan statiska yin-övningar. De dynamiska övningarna består av rörelser (ofta liknande som i Kundalini- och Medicinsk yoga) och i de statiska yin-övningarna stannar vi kvar och vilar i varje position (yin-yoga) under ca 3 minuter. Yin och Yang är två olika aspekter av livsenergi/prana/chi som reflekterar olika kvalitéer. Genom att både aktivera yang och yin kan vi uppnå en större balans. Genom att börja med yang/dynamiska övningar får vi igång flödet av prana/livskraft och när vi sedan göra yin/statiska övningar integreras prana.

I SoundYogan använder vi ljudvibrationer (sound) för att höja vår energi, uppnå olika effekter och för att förstärka effekten av övningar/asanas. Exempelvis används instrument så som exempelvis Gong och klangskålar, inspelad musik/frekvenser och vår röst. Det varierar i de olika passen hur mycket utrymme "sound" har.

SoundYoga är skapad av Karin Gibson. Förutom SoundYoga-lärare är Karin lärare i Kundaliniyoga, Yinyoga, MEM-yoga, sound healer, musiklärare, musiker och sångerska. Karin har varit del av oneness-rörelsen i Indien och är inspirerad av nutida non-duality-lärare. För mer information om Karin och hennes verksamhet se gibsonmusik.se

Yin och Yang
Yang-energin är maskulin och relaterad till görande och utveckling med kvalitéer som exempelvis yttre, snabb, varm, ljus, luft och eld. Yang-övningar är rörelser som stimulerar muskler och blodcirkulation. Yang är den aspekt som dominerar i vårt samhälle idag vilket tar sig uttryck i fokus på prestation, görande och aktivitet och sedan lång tid obalans i relationen mellan kvinnor och män då det maskulina premieras.

Yin-energin är feminin och kan beskrivas som ”varande”, när vi är i avslappning, tar emot och integrerar med kvalitéer som exempelvis inre, trög, kall, mörker, vatten och jord. Yin-övningar är positioner som vi slappnar av i som stimulerar fascia, leder, ligament och skelett. Yindelarna av kroppen är från naveln och neråt. I yin-övningar övas vi i att slappna av, vara medvetet närvarande i kroppen och tillåta det som är i stunden. Yin-aspekten har länge fått stå tillbaka för Yang-energin i vårt samhälle och kultur. Ingen aspekt är bättre eller sämre än den andra utan balans mellan Yang och Yin är vad vi alla behöver.

När vi genom yinyoga stimulerar bindväven där akupressurpunkter sitter stimulerar vi samtidigt meridianerna (energikanaler). Varje yin-meridian och yin-organ är relaterat till en yang-meridian och yang-organ vilket gör att när vi stimulerar yin så stimulerar vi samtidigt yang (och vice versa). Yin aktiveras inte bara i yinyogaövningar utan även i andra övningar och under vilan mellan övningar och under den långa vilan i slutet av yogapasset.

I SoundYogan börjar vi varje pass med ”Om” som är ett mantra som representerar det icke-manifesterade ur-ljudet i universum. När vi ljudar ”Om” hjälper det oss att koppla upp till vår inre icke-manifesterande kraft. Vi avslutar soundyogapassen med ”Hariom Tat Sat”. ”Har” betyder den skapande, manifesterade aspekten av universum och ”Om” den icke-manifesterade aspekten och ”Tat Sat” betyder ”det är sant”. Betydelsen eller effekten av hela mantrat blir då ett överbryggande mellan det manifesterande och icke-manifesterande, ett överbryggande mellan det världsliga/fysiska och det andliga/subtila. Vi tar med oss det andliga/subtila/energimässiga från yogapasset ut i det fysiska/vardagliga livet.

Här kan du läsa mer om Gong, Sound och mantra


Tekniker
 
 • Rörelser och kroppspositioner/asanas
 • Andningsteknik/pranayama
 • Kroppslås/bandhas
 • Handställningar/mudras
 • Ögonfokus/dhrishtis
 • Mantra 
 • Meditation
 • Ljud/sound i form av röst, inspelad musik och olika instrument som exempelvis Gong, klangskålar, vindspel, tinshas, trumma, rainstick, shrutibox

Vanligt upplägg

 •  Intoning med mantrat "Om" tre gånger
 • Uppvärmning
 • Dynamiska rörelser
 • Yin-yoga med statiska ställningar i avslappning
 • Meditation (kan variera om i början eller slutet av passet) 
 • Vila med Gongspel
 • Meditation / Mantrasång
 • Avslut med mantrat Hariom Tat Sat tre gånger

Vad upplevde du under/efter SoundYogan?


"Avslappnande på djupet"

"Avslappnad. Skön känsla i kroppen, ett inre lugn"

"Gemenskap, glädje, styrka, tacksamhet"

"Underbart"

"Mjuk i kroppen"

"Lugn, harmonisk, fri, lätthet"

"Ro och stillsamhet"

"Härligt med olika mantran och med övningar tillsammans med musik"

"Frid"

"Rogivande att använda rösten"

"Ett pass med soundyoga för 7 chakran gongavslappning och sångmeditation. Så bra och välgörande, tack Pia!"

"Alltid jättebra yoga hos Pia. Soundyoga blev en ny, mycket positiv, upplevelse 😊"