SoundYoga

SOUNDYOGA 

I SoundYogan knyter vi samman två kraftfulla metoder för hälsa och upplyftande, det vill säga Yoga och Soundhealing, till en magnifik helhet. Effekterna är desamma som beskrivs för Kundaliniyoga och Medicinsk yoga även om uppläget skiljer sig åt en del.

Soundyogapassen har en härlig mix av dynamik och stillhet i varje pass då vi först gör dynamiska övningar och sedan statiska yin-övningar. De dynamiska övningarna består av rörelser (ofta liknande som i Kundalini- och Medicinsk yoga) och i de statiska yin-övningarna stannar vi kvar och vilar i varje position (yin-yoga) under ca 3 minuter.

I SoundYogan använder vi ljudvibrationer (sound) för att öka cirkulationen av prana, höja vår energi, ge mer energi eller lugna och för att förstärka effekten av övningar/asanas. Exempelvis används instrument så som exempelvis Gong och klangskålar, inspelad musik/frekvenser och vår röst. Det varierar i de olika passen hur mycket utrymme "sound" har.
Här kan du läsa mer om Gong, Sound och mantra

SoundYoga är skapad av Karin Gibson. Förutom SoundYoga-lärare är Karin lärare i Kundaliniyoga, Yinyoga, MEM-yoga, sound healer, musiklärare, musiker och sångerska. Karin har varit del av oneness-rörelsen i Indien, är inspirerad av nutida non-duality-lärare och shamanism. För mer information om Karin och hennes verksamhet se gibsonmusik.se

Yin och Yang
Begreppen Yin och Yang har sin bakgrund i traditionell kinesisk medicin (TCM) som liknar den  traditionella yogans synsätt på människans anatomi. Yin och Yang är två olika aspekter av livsenergi (chi i TCM och prana i yogisk tradition) som reflekterar olika kvalitéer. Yang-energin är maskulin och relaterad till görande och utveckling med kvalitéer som exempelvis yttre, snabb, varm, ljus, luft och eld. Yang är den aspekt som dominerar i vårt samhälle idag vilket tar sig uttryck i fokus på prestation, görande och aktivitet och obalans i relationen mellan kvinnor och män då det maskulina premieras. Yang-övningar är rörelser som stimulerar muskler och blodcirkulation.

Yin-energin är feminin och kan beskrivas som ”varande”, när vi är i avslappning, tar emot och integrerar med kvalitéer som exempelvis inre, trög, kall, mörker, vatten och jord.  Yin-aspekten har länge fått stå tillbaka för Yang-energin i vårt samhälle och kultur. Ingen aspekt är bättre eller sämre än den andra utan balans mellan Yang och Yin är vad vi alla behöver. Yin-övningar är positioner som vi slappnar av i som stimulerar fascia, leder, ligament och skelett. I yin-övningar övas vi i att slappna av, vara medvetet närvarande i kroppen och tillåta det som är i stunden.

När vi genom yinyoga stimulerar bindväven där akupressurpunkter sitter stimulerar vi samtidigt meridianerna (energikanaler). Varje yin-meridian och yin-organ är relaterat till en yang-meridian och yang-organ vilket gör att när vi stimulerar yin så stimulerar vi samtidigt yang (och vice versa). Detta kan sägas motsvaras av hur vi stimulerar chakrana och energikanalerna i Kundaliniyoga och Medicinsk yoga och hur det i sin tur aktiverar och balanserar inre organ, hormonsystem och nervsystem.

Observera att Yin-energin inte bara aktiveras genom yogaformen yinyoga utan även i exempelvis Kundaliniyoga och Medicinsk yoga genom olika övningar, vid avslappning under och mellan övningar, genom andning och under den långa vilan i slutet av ett yogapass.

Mantran för intoning och avslutning
I SoundYogan börjar vi varje pass med ”Om” som är ett mantra som representerar det icke-manifesterade ur-ljudet i universum. När vi ljudar ”Om” hjälper det oss att koppla upp till vår inre icke-manifesterande kraft. Mantrat blir en triggar till oss själva som markerar att yogapasset börjar och att vi riktar fokus inåt. Vi avslutar soundyogapassen med ”Hariom Tat Sat”. ”Har” betyder den skapande, manifesterade aspekten av universum och ”Om” den icke-manifesterade aspekten och ”Tat Sat” betyder ”det är sant”. Betydelsen eller effekten av hela mantrat blir då ett överbryggande mellan det manifesterande och icke-manifesterande, ett överbryggande mellan det världsliga/fysiska och det andliga/subtila. Vi tar med oss det andliga/subtila/energimässiga från yogapasset ut i det fysiska/vardagliga livet.  


Tekniker
 
 • Rörelser och kroppspositioner/asanas
 • Andningsteknik/pranayama
 • Kroppslås/bandhas
 • Handställningar/mudras
 • Ögonfokus/dhrishtis
 • Mantra 
 • Meditation
 • Ljud/sound i form av röst, inspelad musik och olika instrument som exempelvis Gong, klangskålar, vindspel, tinshas, trumma, rainstick, shrutibox

Vanligt upplägg

 • Intoning med mantrat "Om" tre gånger
 • Uppvärmning
 • Dynamiska rörelser
 • Yin-yoga med statiska ställningar i avslappning
 • Meditation (kan variera om i början eller slutet av passet) 
 • Vila med Gongspel
 • Meditation / Mantrasång
 • Avslut med mantrat Hariom Tat Sat tre gånger

Vad upplevde du under/efter SoundYogan?


"Avslappnande på djupet"

"Avslappnad. Skön känsla i kroppen, ett inre lugn"

"Gemenskap, glädje, styrka, tacksamhet"

"Underbart"

"Mjuk i kroppen"

"Lugn, harmonisk, fri, lätthet"

"Ro och stillsamhet"

"Härligt med olika mantran och med övningar tillsammans med musik"

"Frid"

"Rogivande att använda rösten"

"Ett pass med soundyoga för 7 chakran gongavslappning och sångmeditation. Så bra och välgörande, tack Pia!"

"Alltid jättebra yoga hos Pia. Soundyoga blev en ny, mycket positiv, upplevelse 😊"