Yogans effekter


YOGANS EFFEKTER
Yoga har utövats i tusentals år för dess uppenbart välgörande effekter. Yogan har potential att påverka oss positivt såväl fysiskt som känslomässigt och mentalt och bidra till vår personliga utveckling som människor.

De yogiska, österländska och alternativa traditionerna har en delvis annorlunda syn på människans konstitution än den konventionella västerländska medicinen och naturvetenskapen. Där ses exempelvis människan också som en energivarelse och som andlig varelse. Detta är områden där vetenskapens metoder många gånger inte räcker till för att bekräfta effekter. Oavsett vad vi har för uppfattning om människans konstitution så har vi mycket gott att hämta från yogautövandet och vi kan ha olika syften med vårt utövande.


Genom yoga kan vi reglera:
 • Nervsystemet
 • Hormonsystemet
 • Lymfsystemet
 • Cirkulationssystemet
 • Immunsystemet
 • Respirationssystemet
 • Energisystemet
 • Muskelsystem, leder, ligament, skelett och fascia / bindväv

Inte minst regleringen av nervsystem och körtel/hormonsystem bidrar till de goda effekterna på mental och känslomässig hälsa.  

Kvalitativa vetenskapliga studier visar åtminstone positiv effekt på följande:
 • Depression, ångest, nedstämdhet
 • Stress
 • Sömn
 • Kronisk smärta
 • Ryggbesvär 
 • Inflammation
 • Hjärta och kärl 
 • Fibromyalgi 
 • Astma
 • Ökat välbefinnande vid alla sjukdomstillstånd
Vetenskapliga studier på yoga kan du hitta på PubMed

Exempel på fler positiva effekter utöver de ovan angivna: 
 • Ökad fysisk och mental kraft 
 • Ökad uthållighet och flexibilitet 
 • Mindre problem med nacke, axlar och höfter / ökad rörlighet
 • Ökad koncentrationsförmåga 
 • Effektivare andning som resulterar i bättre lungkapacitet, energi, lugn och fokus 
 • Ökad intuition, självkännedom och viljestyrka som gör det lättare att fatta beslut och gå sin egen väg 
 • Ökad tacksamhet och medkänsla
 • Bättre relationer till oss själva och varandra

Varmt välkommen att utforska vad yogan kan bidra med i just ditt liv!